WYSIWYG Web Builder
DOSTAWCY:
RYNNY

Orynnowanie budynku ma na celu odwodnienie dachu. Tylko poprawnie zamontowane rynny oraz rury spustowe gwarantują zabezpieczenie ścian, elewacji, fundamentów przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Dlatego wykonanie tej części prac budowlanych powinno odbyć się z największą rozwagą i starannością. Podstawowe zadanie systemu rynnowego to zebranie wód opadowych z każdej połaci dachowej oraz odprowadzenie ich za pośrednictwem rynien i pionowych rur spustowych jak najdalej od ścian budynku.
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. Stara Droga 40/42, 62-002 Suchy Las, tel. 8-115-915, fax. 8-115-930